Pro, Jura

1 Retsstaten

Kapitel 1 om retsstaten skal kun læses i hovedtræk. Kapitlet omhandler vores demokrati og tremagtsdelingen mellem den dømmende magt (Domstolene), den udøvende magt (Regeringen) og den lovgivende magt (Folketinget).
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

2 Retskilderne

Kapitel 2 skal kun læses i hovedtræk. Kapitlet omhandler hvilke retsregler (retskilder) som findes i vores retssystem og hvordan retskilderne anvendes i den juridiske metode.
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

3 Aftaleret

Kapitel 3 omhandler regler for indgåelse af aftaler, om deres ugyldighed samt deres fortolkning..
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

4 Fuldmagter og mellemmænd

Kapitel 4 omhandler reglerne for fuldmagt. Fuldmagt er en ret til at handle i en andens navn og for en andens regning.
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

5 Forbrugeraftaler og forbrugerbeskyttelse

Kapitel 5 omhandler lovreglerne for beskyttelse af forbrugerne ved deres køb af vare og tjenesteydelser på markedet.
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

6 Erstatnings-, forsikrings- og compliancereglerne

Kapitel 6 omhandler, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for, at man pådrager sig et erstatningsansvar.
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

7 Køb

Kapitel 7 omhandler reglerne for køb. Med "Køb" forstås traditionelt som en aftale mellem sælger og køber om overdragelse af ejendomsretten af et formuegode (løsøre) mod et vederlag i penge.
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

8 Virksomhedsformer og hæftelser

Kapitel 8 omhandler reglerne i selskabsretten, der beskæftiger sig med retsforholdene hos aktieselskaber, anpartsselskaber, fonde, foreninger og andre juridiske personer
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

9 Insolvensret

Kapitel 9 omhandler insolvensreglerne som anvendes i dagligdagen i ejendomshandel, ejendomsadministration, bank og realkredit, forsikring samt revision og økonomifunktion i forbindelse med at kunderne og klienter skylder penge til jeres virksomhed.
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

10 Kreditaftaler

Kapitel 10 omhandler reglerne for kreditaftaler og kreditkøb, når du aftaler med en køber, at vedkommende ikke behøver at betale kontant, men kan betale en del af eller hele prisen for den vare, han/hun har købt, på et senere tidspunkt.
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

11 Kautionsforhold

Kapitel 11 omhandler reglerne for kautionsforhold. Kaution er kendetegnet ved, at en person eller virksomhed, går ind og garanterer at betale en anden persons gæld.
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

12 Fordringer, gældsbreve og pantebreve

Kapitel 12 omhandler reglerne omkring fordringer. En fordring er et krav, som en person eller et selskab (kreditor) har mod en anden part (debitor).
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

13 Ophør af fordringer

Kapitel 13 omhandler reglerne for fordringers ophør ved bl.a. modregning, passivitet og forældelse.
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

14 Pant i fast ejendom, løsøre og virksomhedspant

Kapitel 14 omhandler lovreglerne i tinglysningsloven for pant i fast ejendom, løsøre og virksomhedspant.
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

15 Tingsretlige konflikter

Kapitel 15 omhandler de tingsretlige konflikter ved bl.a. dobbeltsalg og kædeoverdragelser.
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

16 Handel med fast ejendom

Kapitel 16 omhandler reglerne for køb og salg af fast ejendom. Især anvendelig for dig, der skal arbejde i ejendomshandel, ejendomsadministration, bank og realkredit, forsikring, samt revision og økonomifunktion, ved din rådgivning til køberen og sælgeren ved finansiering af fast ejendom mv.
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

17 Familieret

Kapitel 17 omhandler reglerne for ægtefællers økonomiske forhold.
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

18 Arveretten

Kapitel 18 omhandler reglerne om arv som kan være anvendelig for dig, som privat person gifte, som samlevende, og dig som finansøkonom.
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

19 Lovsamling

Her er en samling af de relevante love.
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

20 Vejledning til løsning af eksamensopgaver i Erhvervs- og Finansjura

Hvordan løser du bedst muligt eksamensopgaver.
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen
Pro, Jura

21 Podcasts

Her er en oversigt over tilgængelige podcasts
Sonny Kristoffersen
Sonny Kristoffersen